zadzwoń
zadzwoń

Sprawę, którą chcesz załatwić w izbie administracji skarbowej, w urzędzie skarbowym czy w urzędzie celno-skarbowym, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy dla ciebie.

Nasza Agencja Celna w Ciechanowie świadczy usługi:

ZGŁOSZENIA CELNE

Import, eksport i tranzyt towarów

Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów nieunijnych na obszar celny Unii Europejskiej.
Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru unijnego poza obszar celny Unii Europejskiej. Tranzyt jest procedurą celną, którą przedsiębiorcy mogą wykorzystywać do przewozu towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia opłat, które są z zasady należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium (lub są z niego wyprowadzane).

Statystyka obrotu handlowego towarami między państwami Unii Europejskiej (INTRASTAT)

INTRASTAT to system gromadzenia danych stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Jeżeli prowadzisz wymianę towarową z państwami członkowskimi UE, zobowiązany jesteś do składania zgłoszeń INTRASTAT.

Procedury specjalne

Procedura uszlachetniania czynnego. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

Uszlachetnianie bierne .Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny Unii i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów, możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. 

Końcowe przeznaczenie. W ramach tej procedury towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie.

Wystawiania świadectw pochodzenia, EUR.1, A.TR., status unijny

Dokumenty poświadczające preferencje stosuje się w celu obniżenia cła importowego na wysyłane towary w kraju przeznaczenia.

Karnet TIR, karnet ATA

Karnet TIR –spełnia rolę dokumentu gwarancyjnego i celnego pod osłoną, którego może być realizowana procedura tranzytu.
Karnet ATA – międzynarodowy dokument celny, który umożliwia i usprawnia odprawę celną towarów, wywożonych tymczasowo, np. w celach akwizycyjnych czy wystawienniczych.

Odwołania, zażalenia, skargi, wnioski dotyczące zgłoszeń i postępowań celnych

Jeżeli otrzymałeś pismo od organów celno-skarbowych i potrzebujesz wyjaśnienia chętnie pomożemy.

Rejestracja na PUESC - zakładanie konta

Pomagamy w rejestracji osobom fizycznym i firmom na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych (PUESC). Zarejestrujemy Cię - uzyskasz unikatowy numer ID SISC, którym będziesz posługiwał się w komunikacji z organami celnymi.

Pomagamy w szybkim uzyskaniu dla firmy numeru EORI

Numer EORI to unijny numer, którym przedsiębiorcy posługują się w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Pozwala on zidentyfikować przedsiębiorcę. Nadany numer EORI jest niepowtarzalny i unikalny w całej UE.

Mienie przesiedlenia

Odprawa celna towarów przywożonych przez osoby przeprowadzające się do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej lub wyprowadzających się z Polski

TŁUMACZENIA dokumentów

Nasza agencja świadczy również kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń. Oferujemy pełen zakres usług translatorskich. Tłumaczenia z języków m.in.: angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski oraz innych języków używanych w Europie i na świecie.

AGENCJA CELNA - CIECHANÓW

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura. Siedzibą naszej firmy jest Ciechanów, ale obsługujemy klientów z całej Polski. Wystarczy nawiązać z nami kontakt telefoniczny lub mailowy